Home Informatii despre Ambasada Relatii chino-romane Stiri Informatii de viza Cooperare economica Cooperare stiintifica Cultura Educatie Cunoasterea Chinei
 
   Home > Cunoasterea Chinei
Reformă experimentală în spitalele din China
2009/01/09

Un proiect nou de reformă a sistemului medico-sanitar din China va fi publicat în curând. Proiectul vizează reforma spitalelor publice, considerată esenţială pentru rezolvarea problemelor legate de greutăţi şi preţuri mari în asistenţa medicală a populaţiei. Guvernul chinez va începe reforma experimentală în spitalele publice, acţionând pentru majorarea subvenţiilor acordate acestora şi reducerea preţurilor la medicamente.

Reforma în sistemul farmaceutic şi medico-sanitar este o problemă dificilă cu care se confruntă diferite ţări. Guvernul chinez a publicat în luna octombrie anul trecut proiectul nou de reformă în sistemul medico-sanitar. Pe baza audierilor făcute în rândul populaţiei, proiectul nou va fi publicat în curând. Ministrul sănătăţii din China, Chen Zhu, a declarat că reforma experimentală din spitalele publice este un aspect principal al reformei sistemului farmaceutic şi medico-sanitar.

„În următorii 3 ani guvernul chinez va începe reforma experimentală în spitalele publice din unele oraşe pentru constituirea sistemului de management şi a mecanismului de funcţionare al spitalelor publice, formarea unui conceput general de reformă a spitalelor şi luarea măsurilor necesare pentru această reformă, punând baza desfăşurării multilaterale a reformei în domeniu."

Spitale publice constituie forţa principală a sistemului de servicii medico-sanitare din China, reprezentând peste 90% din resursele medico-sanitare din ţară. De aceea, reforma spitalelor publice este aspectul principal al reformei sistemului farmaceutic şi medico-sanitar din China. Hu Linlin, de la Universitatea Qinghua, a arătat că datorită faptului că guvernul chinez a redus în anii 80 ai secolului trecut cheltuielile destinate instituţiilor publice, unităţile medicale au primit mai puţine alocaţii de la bugetul de stat şi astfel spitalele publice au început să funcţioneze la fel ca întreprinderile, ceea ce a făcut ca populaţia să suporte mai multe cheltuieli pentru medicamente şi asistenţa medicală. Ea a spus:

„Guvernul nu a investit mai mulţi bani în spitalele publice, dar le cere acestora să presteze serviciile de bază de asistenţă medicală pentru populaţie. De aceea, guvernul a permis spitalelor publice să acopere costurile funcţionării prin scumpirea medicamentelor şi stabilirea preţurilor mai mari la unele analize medicale. Ca urmare, s-au creat probleme mari populaţiei la consultaţiile medicale."

Ministrul Chen Zhu a arătat că guvernul chinez va efectua reforma mecanismului de compensare a spitalelor publice, va răspunde de cheltuielile pentru construcţia infrastructurii spitalelor şi achiziţionarea aparatelor medicale de mari dimensiuni, dezvoltarea disciplinelor ştiinţifice de primă importanţă, pregătirea personalului medico-sanitar şi asigurarea vieţii pensionarilor. Guvernul va acorda spitalelor publice subvenţii pentru serviciile utilitare prestate şi le va asigura cheltuielile necesare pentru salvare şi tratamente de urgenţă, precum şi pentru servicii stabilite de autorităţile responsabile.

Pentru rezolvarea problemei preţui ridicat la medicamente, o dată cu majorarea alocaţiilor acordate spitalelor publice, guvernul va reajusta criteriile după care spitalele publice îşi fac încasările, reducând pe această cale cheltuielile populaţiei pentru asistenţă medicală. Chen Zhu a arătat:

„În cadrul reformei spitalelor publice încasările din consultaţii vor fi separate de cele de la desfacerea medicamentelor. Va fi abolită politica de majorare a preţurilor la mediamentele luate direct din spitale. Veniturile reduse şi pagubele create în urma acestei reforme vor fi compensate prin majorarea cheltuielilor la unele servicii de ordin tehnic şi sporirea investiţiilor guvernamentale."[Suggest to a Friend]
       [Print]