Home Informatii despre Ambasada Relatii chino-romane Stiri Informatii de viza Cooperare economica Cooperare stiintifica Cultura Educatie Cunoasterea Chinei
 
   Home > Cunoasterea Chinei
Economia chineză în plină dezvoltare(2003/12)
2004/02/16


În ultimii peste 20 de ani, economia chineză a cunoscut o dezvoltare rapidă. In această perioadă , ritmul mediu de creştere a economiei chineze a depăşit 9%, iar PIB a crescut de circa 8 ori. La ora actuală, China se situează pe locul al 6-lea pe plan mondial din punct de vedere al puterii economice..

In domeniul comerţului exterior ,columul schimburilor comerciale ale Chinei din anul 2001 a depăşit 500 de miliarde de dolari SUA, clasîndu-se tot pe locul al 6-lea , după Statele Unite, Germania, Japonia, Franţa şi Marea Britanie.

Cooperarea Chinei cu străinătatea în plan economic şi tehnologic a cunoscut o evoluţie ascendentă. Astfel, la sfîrşitul anului trecut, China a aderat la Organizaţia Mondială a Comerţului. Pînă în luna februarie, China a utilizat capital străin în valoare de peste 4OOO de miliarde de dolari americani, ceea ce a situat-o pe locul al 2-lea în lme după Statele Unite.

Creşterea economică a creat condiţiile necesare pentru îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei. Pînă la sfîrşitul anului 2000, circa un miliard 3OO de milioane de oameni au început să ducă o viaţă decentă, PIB pe cap de locuitor ajungînd la 8OO de dolari americani.De menţionat că , în decursul a 2O de ani, guvernul chinez a salvat 2OO de milioane de oameni din situaţia de sărăcie.

Cu toate că în ultimii 2O de ani, economia chineză a înregistrat o dezvoltare dinamică, ea a parcurs un drum extrem de sinuos. In anii 90 ai secolului trecut,economia chineză a trecut ptrintr-o perioadă de „supraîncălzire” care a generat inflaţie. Guvernului chinez i-au trebuit 3 ani pentru rezolvarea acestei probleme. Dar, la puţin timp după aceea, economia chineză a fost afectată de criza financiară ce s-a produs în Asia.În acest context, China a adoptat măsuri active şi eficiente, contracarînd cu succes repercusiunile crizei asiatice asupra economiei naţionale.Mai mult, China a aplicat o politică de nedevalorizare a monedei naţionale Renmibi,ajutînd ţările din Asia de Est şi Sud-Est să depăşească greutăţile economice şi jucînd un rol important în stabilizarea economiei asiatice.Acţiunile responsabile ale Chinei s-au bucurat de aprecierea comunităţii internaţionale Anul trecut, în condiţiile în care economia mondială s-a aflatt în recesiune,economia chineză a menţinut o creştere cu 7,3% .In ultimii ani, rezerva de valută a Chinei a crescut în mod constant, ajungînd pînă în luna aprilie la peste 23O de miliarde de dolari americani. Astfel, China se află pe locul al 2-lea în lume după Japonia.

Creşterea susţinută a economiei chineze a creat o bază solidă pentru construcţia infrastructurală şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei.Spre exemplu, hidrocentrala de la cele 3 defileuri ale Fluviului Yangzi este un sistem hidroenergetic avînd rolul de a preveni inundaţiile ,a produce enegie electrică şi a servi la navitaţie.Este de asemeneaimportant pentru turism şi protecţia mediului. Cu o putere instalată de 18200 de MW, hidrocentrala va produce anual după intrarea sa în funcţiune 87 de miliar de kwh, putînd alimenta cu un mare volum de curent electric zonele de pe cursul mijlociu şi inferior al fluviului Yangzi. Pe de altă parte, complexul hidroenergetic va constitui o sursă de energie curată care va contribui efectiv la reducerea poluării mediului. Conform planului iniţial,hidrocentrala de la cele 3 defileuri va produce începînd de anul viitor curent electric, iar lucrările de construcţie ale acesteia se vor termina pînă în 2009.[Suggest to a Friend]
       [Print]