Home Informatii despre Ambasada Relatii chino-romane Stiri Informatii de viza Cooperare economica Cooperare stiintifica Cultura Educatie Cunoasterea Chinei
 
   Home > Cunoasterea Chinei
Dezvoltarea ştiinţei, îmvăţămîntului şi sănătăţii în China(2003/12)
2004/02/16


Toate ţările acordă astăzi o deosebită atenţie dezvoltării tehnico-ştiinţifice. Acţionează la fel şi China, care a adoptat în 1995 strategia de relansare a ţării pe baza ştiinţei şi învăţămîntului, plasînd dezvoltarea tehnico-ştiinţifică şi a învăţămîntului pe un loc important în cadrul dezvoltării economice şi sociale .

Guvernul chinez a sporit necontenit investiţiile în domeniul tehnico-ştiinţific şi al învăţămîntului. In ultimii 5 ani, suma alocată pentru programul de dezvoltare şi cercetare a tehnicii de vîrf a fost de 3 ori mai mare decît cea alocată în cei 15 ani dinainte pentru acest program.Numărul lucrărilor ştiinţifice publicate pe plan mondial în ultimii ani de personalul tehnico-ştiinţific chinez plasează în continuare China pe locul 8 în lume. Ştiinţa şi tehnica au contribuit tot mai mult la dezvoltarea economică şi socială. Specialiştii chinezi au realizat importante progrese în informatică, inginerie genetică, tehnică aerospaţială, studiul structurii moleculare şi agronomie.Rezultatele obţinute în aceste domenii au atins nivelul avansat pe plan mondial.Bunăoară, China a lansat în ultimii 3 ani 3 navete spaţiale Shenzhou şi le-a recuperat cu succes.

Tehnica de telecomunicaţii mobile de generaţia a 3-a este un domeniu plin de competitivitate . Una dintre cele 3 tehnologii de bază acceptate de Uniunea internaţională de telecomunicaţie drept criterii internaţionale pentru tehonologia menţionată este realizată de către China.

Oamenii de ştiinţă chinezi au trasat în urma cercetărilor efectuate independent schema-cadru a genei orezului creănd o bază solidă pentru ameliorarea soiurilor de orez. Aceste realizări indică faptul că în cercetarea genomului culturii agricole , China a atins deja un nivel avansat pe plan internaţional.

Guvernul acordă de asemenea o mare importanţă dezvoltării învăţămîntului. La sfîrşitul aniilor 90 ai secolului trecut, guvernul chinez a stabilit obiectivul de a realiza pînă la sfîrşitul secolului al 20-lea învăţămîntul obligatoriu de 9 ani în întreaga ţară. Acest ţel a fost atins pînă la finele anului 2000. De menţionat faptul că China este ţara cu cea mai numeroasă populaţie din lume, avînd un miliard 300 de milioane de locuitori şi este totodată o ţară în curs de dezvoltare, aşa că a trebuit să depăşească multe greutăţi pentru generalizarea învăţămîntului obligatoriu de 9 ani.

Şi învăţămîntul superior a avut parte de o dezvoltare rapidă . Din 1999 încoace, China a sporit în 3 ani consecutivi numărul studenţilor admişi în facultăţi.Astfel, procentul de admitere a studenţilor în facultăţi a crescut de la 9% în l998, la 13,5% în anul trecut. A crescut de asemenea şi numărul doctoranzilor.

Stimaţi ascultători, urmează să vă prezentăm situaţia ocrotirii sănătăţii în China. La ora actuală s-a înfiinţat în China sistemul de asistenţă medicală, prevenire a bolilor şi îngrijire medicală. S-au pregătit milioane de cadre medico-sanitare. A fost introdus sistemul de asistenţă medicală finanţat de stat, sistemul medical de protecţie a muncii şi sistemul de asistenţă medicală pe cheltuiala pacientului. Actualmente în întreaga ţară se desfăşoară reforma sistemului de asigurări de sănătate.

Prin eforturi de cîteva zeci de ani, China a pus sub control holera, pesta variola şi alte boli contagioase, a eradicat sau a pus sub control poliomielita şi rujeola. Asftel, China se situează în fruntea ţărilor în curs de dezvoltare din punct de vedere al sănătăţii populaţiei,speranţa de viaţă a chinezilor sporind de la 35 de ani cît era acum 5O de ani, la 71,8 ani şi fiind superioară mediei la nivel mondial.[Suggest to a Friend]
       [Print]