Home Informatii despre Ambasada Activitatile Ambasadei Relatii chino-romane Stiri Informatii de viza Cooperare economica Cooperare stiintifica Cultura Educatie Cunoasterea Chinei
 
   Home > Stiri
Doamna ambasador Huo Yuzhen a organizat o sesiune de informare a reprezentanţilor mass-media pe tema lucrărilor Congresului al XVIII-lea al Partidului Comunist Chinez
2012/11/26

     În data de 16 noiembrie 2012, doamna ambasador Huo Yuzhen a organizat la sediul Ambasadei R. P. Chineze în România o sesiune de informare a reprezentanţilor mass-media, în cadrul căreia a făcut o amplă prezentare a lucrărilor Congresului al XVIII-lea al Partidului Comunist Chinez. La eveniment au fost prezenţi reporteri a peste 10 prestigioase instituţii de profil, printre care Agerpres, TVR, Radio România Actualităţi, Mediafax, Antena 1 şi România TV, aceştia realizând interviuri şi reportaje în direct.

     Doamna ambasador Huo Yuzhen a arătat că Cel de-al XVIII-lea Congres al Partidului Comunist Chinez este un congres extrem de important, ce are loc într-o etapă decisivă a construcţiei în toate domeniile de activitate a societăţii bunăstării decente din China, reprezentând în acelaşi timp un înalt forum dedicat continuării cauzei trecutului, deschiderii de noi căi şi luptei pentru progres în unitate. În cadrul Congresului, Partidul Comunist Chinez a instituit ideologia călăuzitoare ce urmează pe termen lung concepţia dezvoltării ştiinţifice, plasând construcţia unei civilizaţii ecologice pe o poziţie strategică egală alături de construcţia economică, construcţia politică, construcţia culturală şi construcţia socială, fapt ce are o semnificaţie deosebită în contextul dezvoltării sustenabile şi pe termen lung a Chinei. Congresul al XVIII-lea al Partidului Comunist Chinez a trasat grandiosul proiect al edificării, în noile condiţii istorice, a societăţii bunăstării decente în toate domeniile de activitate, al accelerării modernizării socialismului, al dobândirii de noi victorii ale socialismului cu specific chinez, fiind manifestul şi programul de acţiune al Partidului, cel care uneşte şi călăuzeşte poporul aparţinând diverselor naţionalităţi din întreaga ţară pe calea socialismului cu specific chinez şi în lupta de construcţie în toate domeniile de activitate a societăţii bunăstării decente. În următorii cinci ani, noua conducere centrală a Partidului, îndrumând şi unind întregul Partid şi poporul întregii ţări, nu va precupeţi nici un efort spre a face paşi înainte în vederea realizării măreţului obiectiv de înfăptuire până în anul 2020 a construcţiei în toate domeniile de activitate a societăţii bunăstării decente şi a promovării pe o nouă treaptă superioară a procesului istoric de renaştere naţională.

      În timpul discuţiilor purtate cu jurnaliştii şi în răspunsurile oferite acestora la întrebările ridicate, întrebări ce s-au referit cu precădere la modul de aprofundare a reformelor şi deschiderii spre exterior, la accelerarea schimbării modului de dezvoltare economică, la îmbunătăţirea traiului populaţiei, la consolidarea construcţiei unei civilizaţii ecologice, la construirea conceptului unei lumi armonioase, la promovarea păcii şi dezvoltării lumi, doamna ambasador Huo Yuzhen a accentuat că Partidul sprijină fără şovăire şi dezvoltă în pas cu vremurile socialismul cu specific chinez, îmbogăţind necontenit caracterul practic, cel teoretic, cel naţional şi cel al epocii din cadrul socialismului cu specific chinez şi, unind şi conducând poporul aparţinând diverselor naţionalităţi din întreaga ţară, face eforturi în vederea realizării tuturor obiectivelor şi sarcinilor ce vizează edificarea în toate domeniile de activitate a societăţii bunăstării decente. În privinţa relaţiilor externe, China aplică cu fermitate o politică externă paşnică şi independentă, urmărind neabătut calea dezvoltării paşnice, adoptând consecvent o strategie a deschiderii, a avantajului reciproc şi a câştigului comun, promovând construcţia unei lumi armonioase, a păcii durabile şi prosperităţii comune.

      Toţi jurnaliştii prezenţi la eveniment au apreciat utilitatea organizării unei astfel de întâlniri prin care mass-media din România poate avea o înţelegere mai amplă asupra situaţiei Celui de-al XVIII-lea Congres al Partidului Comunist Chinez şi şi-au exprimat convingerea că acest Congres va avea o influenţă pozitivă semnificativă la dezvoltarea viitoare a Chinei şi a lumii.  [Suggest to a Friend]
       [Print]