Home Informatii despre Ambasada Activitatile Ambasadei Relatii chino-romane Stiri Informatii de viza Cooperare economica Cooperare stiintifica Cultura Educatie Cunoasterea Chinei
 
   Home > Stiri
Ambasada R. P. Chineze în România a organizat o masă rotundă în vederea transpunerii în practică a orientărilor Celui de-al XVIII-lea Congres al PCC, la care au participat diaspora chineză şi reprezentanţii companiilor cu capital chinez
2012/11/15

      În data de 15 noiembrie, la scurt timp după încheierea cu succes a lucrărilor Celui de-al XVIII-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, Ambasada R. P. Chineze în România a început promovarea neîntârziată în rândul diasporei şi companiilor chineze din România a orientărilor Congresului. La acţiunea desfăşurată cu acest prilej au luat parte doamna ambasador Huo Yuzhen, domnul Zhao Deyong - consilier politic, domnul Liu Qiwei - consilier economic şi comercial, domnul Geng Fei – consulul general al Chinei la Bucureşti, domnul Bian Zhengdong – responsabil cu probleme de educaţie, precum şi un număr de aproximativ 30 de persoane, printre care reprezentanţi ai diasporei şi companiilor chineze din România.

        În cadrul întâlnirii, doamna ambasador Huo Yuzhen a arătat că Cel de-al XVIII-lea Congres al Partidului Comunist Chinez este un eveniment de marcă în viaţa politică a poporului de diverse naţionalităţi din întreaga ţară, ce este urmărit îndeaproape de toată China, atrăgând de asemenea privirile întregii lumi. Congresul a propus trecerea la înfăptuirea obiectivului de construcţie a societăţii bunăstării decente în toate domeniile de activitate şi a celui de implementare profundă a reformelor şi deschiderii spre exterior, plasând pe aceeaşi treaptă concepţia dezvoltării ştiinţifice şi principiile marxism-leninismului, gândirea lui Mao Zedong, teoria lui Deng Xiaoping şi importantele idei ale "celor trei reprezentări ", instituind în acelaşi timp strategia călăuzitoare pe termen lung a Partidului – toate acestea fiind contribuţii istorice de seamă ale prezentului Congres. Noul colectiv de conducere centrală este unul cu o gândire liberă şi care are drept atribute realismul şi pragmatismul. În discursul său, secretarul general al Partidului, domnul Xi Jinping, a evidenţiat şi accentuat importanţa conceptelor de "responsabilitate" şi "popor", dând dovadă de un stil de muncă ce-i sunt caracteristice pragmatismul şi apropierea de populaţie. Exprimându-şi aprecierea faţă de contribuţia adusă de marea comunitate chineză, a cărei inimă este legată de ţara natală şi care trăieşte cu nostalgia locurilor natale, la construcţia şi dezvoltarea Chinei, la cooperarea sino-română din domeniul economic şi comercial, precum şi la schimburile culturale şi inter-umane dintre cele două popoare, doamna ambasador Huo Yuzhen a precizat de asemenea că raportul Celui de-al XVIII-lea Congres subliniază în mod deosebit datoria de a apăra cu fermitate drepturile şi interesele legitime ale cetăţenilor şi persoanelor juridice chineze din străinătate, dând asigurări că Ambasada R. P. Chineze în România va transpune în profunzime orientările Congresului, fiind dintotdeauna îndeaproape preocupată de nevoile cetăţenilor chinezi, oferindu-şi serviciile acestora şi căutând să creeze un mediu extern de viaţă şi de evoluţie profesională cât mai plăcut şi favorabil.

       Întâlnirea s-a desfăşurat într-o atmosferă plină de căldură, iar reprezentanţii diasporei, ai studenţilor şi ai firmelor chineze şi-au manifestat în mai multe rânduri entuziasmul şi încântarea faţă de succesul Congresului, precum şi marea mândrie pentru realizările remarcabile ale construcţiei ţării, fiind ferm hotărâţi să-şi dubleze eforturile şi să lupte împreună pentru a contribui mai activ la dezvoltarea socio-economică a Chinei şi la întărirea relaţiei de prietenie dintre China şi România. [Suggest to a Friend]
       [Print]