Home Informatii despre Ambasada Activitatile Ambasadei Relatii chino-romane Stiri Servicii Consulare Cooperare economica Cooperare stiintifica Cultura Educatie Cunoasterea Chinei
 
   Home > Stiri
Să ne avântăm spre Noua Etapă, să cooperăm pentru a ne dezvolta împreună!
Articolul domnului Xu Feihong, Ambasadorul Chinei în România, la ziarul Adevărul
2017/11/11

Recent, s-a desfăşurat cu succes, la Beijing, Cel de-al nouăsprezecelea Congres al Partidului Comunist Chinez, care s-a bucurat de o atenţie deosebită pe plan internaţional. Peste 160 de ţări şi peste 400 de partide politice au adresat mai mult de 800 de scrisori de felicitare cu acest prilej. Conducătorii principalelor partide politice din România au trimis mesaje de felicitare la congres, precum şi liderilor Partidului Comunist Chinez. În mass-media din România au fost nenumărate reportaje şi ştiri despre acest congres.

Pentru a-i ajuta pe prietenii români să înţeleagă şi mai bine China, să înţeleagă spiritul măreţ al Celui de-al nouăsprezecelea Congres al Partidului Comunist Chinez, aş dori ca prin intermediul ziarului „Adevărul” să prezint câteva opinii personale referitoare la acest congres:

1. Care au fost împlinirile Congresului?

Cel de-al nouăsprezecelea Congres al Partidului Comunist Chinez este o reuniune de o importanţă majoră, având loc într-o etapă decisivă a construcţiei unei societăţi cu o prosperitate moderată, pe toate planurile şi într-o etapă cheie, în condiţiile în care socialismul cu caracteristici chinezeşti a intrat într-o nouă etapă. Împlinirile sunt numeroase şi în principal privesc următoarele aspecte:

Gândirea preşedintelui Xi Jinping, referitoare la socialismul cu caracteristici chineze în era nouă, a fost introdusă în Statutul Partidului, fiind astfel consfiinţită poziţia ei istorică.

În al doilea rând, s-a constituit prin vot o nouă structură de conducere a Comitetului Central al Partidului Comunist, care îl are în centru pe secretarul general Xi Jinping.

În al treilea rând, s-a elaborat planul de acţiune ce corespunde cerinţelor dezvoltării epocii noastre şi aspiraţiilor oamenilor spre o viaţă mai bună.

În al patrulea rând, s-a întărit unitatea partidului şi conducerea centralizată şi unitară; s-a ajuns la un consens în privinţa stindardului pe care să îl poarte partidul, a drumului pe care să meargă, a spiritului care să îl anime şi a obiectivelor pe care să le împlinească. S-a întărit şi mai mult unitatea, iar puterea a sporit şi mai mult.

În al cincilea rând, s-a evidenţiat faptul că Partidul Comunist Chinez este partidul care urmăreşte fericirea poporului chinez, partidul care luptă pentru progresul omenirii şi care are misiunea de a contribui şi mai mult la binele omenirii. Aceasta dezvăluie pe deplin încrederea istorică în propriile forţe, pe care o are Partidul Comunist Chinez, viziunea sa pe plan internaţional şi preocuparea pentru soarta lumii, reflectând astfel spiritul internaţionalist al Partidului.

2. La ce concluzii a ajuns Congresul în privinţa stării naţiunii?

Cel de-al nouăsprezecelea Congres este primul congres al Partidului Comunist care a avut loc după ce secretarul general Xi Jinping a devenit nucleul conducerii întregului partid. Acest congres reprezintă un succes istoric al Chinei sub conducerea Partidului Comunist Chinez.

Prietenii români care au vizitat China au simţit pe deplin cum această ţară a parcurs o etapă de cinci ani cu totul deosebită. Începând din 2012, valoarea PIB a crescut de la 54 de triliarde de yuan (aproximativ 7 triliarde de euro) la 80 de triliarde yuan (aproximativ 10 triliarde de euro), situîndu-se pe cea de-a doua poziţie în lume şi contribuind cu peste 30% la creşterea economică a lumii.

Pe măsură ce reforma structurală a sistemului colateral de aprovizionare se aprofundează, structura economică se optimizează necontenit, economia digitală şi alte ramuri noi se dezvoltă viguros, şi se dezvoltă rapid infrastructura ce cuprinde trenul de mare viteză, autostrăzile, podurile, porturile, aeroporturile.

Viaţa oamenilor a cunoscut o îmbunătăţire necontenită. Peste 60 de milioane de oameni au scăpat de sărăcie şi anual s-au creat peste 13 milioane de noi locuri de muncă în zona urbană. Rata urbanizării a sporit cu o medie anuală de 1,2 puncte procentuale.

Sistemul de învăţământ din zona centrală şi de Vest, precum şi din zona rurală s-a îmbunătăţit. S-a înfiinţat sistemul asigurărilor sociale pentru locuitorii din mediul rural şi urban, s-a îmbunătăţit constant construcţia de locuinţe accesibile.

Succesele obţinute în sfera relaţiilor diplomatice ale Chinei sunt evidente. Se pune în aplicare iniţiativa Belt and Road, s-a fondat banca de investiţii asiatice, s-a înfiinţat fondul Drumului Mătăsii, s-a organizat Primul Summit pentru cooperare internaţională Belt and Road, a avut loc întâlnirea informală a liderilor APEC, a avut loc la Hangzhou summit-ul liderilor grupului celor douăzeci de ţări, a avut loc, la Xiamen, reuniunea liderilor BRICS, a fost convocată si conferinţa pentru interacţiune şi măsuri privind construirea încrederii în Asia

S-a promovat ideea construirii unei comunităţi pentru asigurarea viitorului omenirii, s-a promovat ideea reformării sistemului de guvernare la nivel mondial, care să aibă o contribuţie importantă pentru pace şi dezvoltare în lume.

Aceste rezultate prezentate mai sus au fost obţinute datorită conducerii corecte şi puternice a Comitetului Central al Partidului, care îl are în centrul său pe secretarul general Xi Jinping.

Partidul Comunist Chinez şi-a asumat un curaj politic uriaş şi o responsabilitate puternică, a avansat o serie de concepte noi, idei noi, strategii noi, a promovat o serie de politici importante, a avansat o serie de iniţiative majore, o serie de activităţi importante, a rezolvat numeroase probleme dificile care vreme îndelungată nu au putut fi rezolvate, în pofida dorinţei de a le rezolva, a împlinit numeroase lucruri importante a căror împlinire s-a dorit, dar nu s-a reuşit vreme îndelungată, s-a promovat transformarea istorică a partidului şi a ţării. Partidul Comunist Chinez a fost întotdeauna suportul întregului popor, a fost nucleul devenirii istorice a socialismului cu caracteristici chineze.

La Cel de-al nouăsprezecelea Congres, secretarul general Xi Jinping, pe baza transformărilor fără precedent, a formulat ideologia socialismului cu caracteristici chineze în noua etapă, ceea ce înseamnă că naţiunea chineză a făcut un măreţ salt istoric de la etapa ridicării sale, a îmbogăţirii sale, la etapa transformării sale într-o putere, având perspectiva luminoasă a unei revitalizări puternice.

Cel de-al nouăsprezecelea Congres a formulat şi teza contradicţiilor principale ale societăţii chineze.

În trecut, o lungă perioadă de timp, principala contradicţie a societăţii chineze a fost „conflictul dintre nevoile materiale ale poporului chinez, care sporeau de la o zi la alta şi producţia socială înapoiată”. În Raportul Celui de-al nouăsprezecelea Congres, contradicţia principală a societăţii chineze deja a devenit „conflictul dintre nevoile unei vieţi minunate, care sporesc pe zi ce trece, şi dezvoltarea dezechilibrată, incompletă”. Acest lucru înseamnă că China în ansamblul său a devenit o societate cu o prosperitate moderată, în care nevoile oamenilor de a duce o viaţă mai bună sunt tot mai multe, pe zi ce trece, iar oamenii nu numai faţă de cultura materială au mai multe pretenţii, ci şi faţă de aspecte precum democraţia, statul de drept, justiţia, securitatea, mediul înconjurător.

În acelaşi timp, forţele de producţie din China au cunoscut o sporire generală remarcabilă, iar capacitatea de producţie în societate, în multe privinţe, a ajuns să se situeze pe poziţii fruntaşe în lume, problema cea mai evidentă fiind dezvoltarea dezechilibrată şi incompletă. Principalele contradicţii sociale s-au schimbat, dar China se află şi se va afla încă multă vreme de aici înainte în situaţia în care starea fundamentală a socialismului rămâne neschimbată. China este cea mai mare ţară din lume aflată în curs de dezvoltare, a cărei poziţie pe plan internaţional nu s-a schimbat.

3. Care va fi direcţia evoluţiei Chinei în viitor?

De la Cel de-al optsprezecelea Congres al Partidului Comunist Chinez, secretarul general Xi Jinping a pus în discuţie de nenumărate ori obiectivul de luptă „Cei două sute de ani”, şi anume ca atunci când Partidul Comunist va aniversa o sună de ani de la înfiinţarea sa (2021) să împlinească pe deplin construcţia unei ţări cu o prosperitate moderată, iar atunci când va aniversa o sută de ani de la întemeierea Chinei Noi (2049) să devină o ţară socialistă modernă, puternică, democratică, civilizată şi armonioasă.

Secretarul general Xi Jinping cercetează istoria, priveşte spre viitor şi, cunoscând în mod exact situaţia internaţională, situaţia partidului şi a ţării sale, în Raportul Celui de-al nouăsprezecelea Congres a descris şi mai bine imaginea magnifică a evoluţiei Chinei din prezent până în anul 2020, ba chiar până la mijlocul acestui secol. Dacă este să sintetizăm, putem distinge „Cele trei obiective” şi „Cele două etape”, făcându-se o legătură organică între obiectivele din perioada apropiată, din perioada medie şi dintr-o perioadă mai îndepărtată.

„Cele trei obiective” se împart după cum urmează: până în 2020 să se realizeze societatea cu o prosperitate moderată, ceea ce înseamnă împlinirea obiectivului de luptă pentru primii o sută de ani; până în 2035 să se realizeze în linii generale modernizarea socialismului, iar până la mijlocul acestui secol să se realizeze o ţară puternică socialistă modernă, în care există bogăţie, democraţie, civilizaţie, armonie, frumuseţe (astfel atingându-se obiectivul de luptă pentru a doua sută de ani).

„Cele două etape” se referă la împărţirea în două campanii, pe parcursul a 15 ani, între 2020 şi 2035. În prima etapă, din 2020 până în 2035, pe baza societăţii cu o prosperitate moderată, se vor depune eforturi încă 15 ani, pentru a se împlini în linii generale modernizarea socialismului. În a doua etapă, din 2035 până la mijlocul acestui secol, pe baza modernizării generale, se vor depune eforturi încă 15 ani, pentru ca China să devină o putere cu un socialism modernizat, bogată, cu democraţie, civilizaţie, armonie şi frumuseţe. Acesta este planul strategic al socialismului cu caracteristici chineze în noua etapa, care dezvăluie aspiraţiile comune şi speranţele de mai bine ale tuturor etniilor din China.

4. Ce semnificaţie are Cel de-al nouăsprezecelea Congres pentru restul lumii?

Cel de-al nouăsprezecelea Congres al Partidului Comunist Chinez a definit clar sensul pe care îl au relaţiile internaţionale de tip nou, şi anume „respect reciproc, dreptate, cooperare win-win”.

Aceste trei sintagme cheie au ca scop întemeierea unor relaţii de egalitate între statele mari şi statele mici, aşa cum se întâmplă în buna tradiţie a relaţiilor externe ale Chinei, respingându-se legea junglei, în care cel puternic îl maltratează pe cel slab. Raportul Congresului a clarificat sensul comunităţii preocupate de asigurarea viitorului omenirii, şi anume construcţia unei lumi în care să existe „pace durabilă, securitate generală, prosperitate comună, deschidere şi toleranţă, curăţenie şi frumuseţe”.

China mai mult ca oricând în istoria sa joacă un rol central pe scena internaţională. Are dorinţa şi de asemenea are şi puterea de a contribui puternic la evoluţia omenirii. În contextul în care lumea întreagă se află într-o dezvoltare masivă, într-o reformă şi schimbare majoră, în care tema de actualitate este problema păcii şi a evoluţiei, China promovează idealuri precum pace, dezvoltare, cooperare, avantaj reciproc. Ea a jucat tot timpul rolul unui constructor al păcii în lume, a contribuit la dezvoltarea întregii planete şi a fost un apărător al ordinii şi regulilor mondiale.

China va dezvolta în mod pozitiv parteneriatele globale, lărgind convergențele de interes. Poarta Chinei nu se va închide. China va promova în continuare exportul, importul și investițiile reciproce cu celelalte țări, va construi împreună cu celelalte țări Belt and Road prin consultare, ca să beneficieze împreună de rezultate. China va largi accesul de piață, protejând drepturile și interesele legitime ale investitorilor străini. China va juca rolul său ca putere cu responsabilitate, va participa pozitiv la reforma și construirea sistemului guvernanței globale, va promova globalizarea spre direcția de deschidere, toleranță, beneficiu, echilibru și câștigul comun. China va oferi lumii mai multe bunuri publice.

Națiunea chineză este o națiune deosebită. Ea a iniţiat un nou drum al construcţiei ţării, făcând socialismul ştiinţific să exercite un rol fundamental, puternic, în China secolului XXI. Calea, teoria, sistemul şi cultura socialismului cu caracteristici chineze se dezvoltă necontenit. S-a deschis drumul modernizării pentru ţările în curs de dezvoltare, oferindu-le noi alternative acelor ţări şi naţiuni care speră să cunoască o dezvoltare accelerată, dar şi să îşi menţină independenţa proprie. China a contribuit cu propria înţelepțiune şi cu propriile planuri la rezolvarea problemelor omenirii.

În acelaşi timp, în lume nu există modele de sisteme politice absolut identice. Sistemele politice nu pot fi judecate în abstract, fără a se ţine seama de condiţiile sociale şi politice specifice, de istorie, cultură şi tradiţie; nu poate exista un singur sistem politic drept etalon. Situaţia României este diferită de situaţia Chinei, sistemul politic şi calea dezvoltării sunt diferite şi noi înţelegem acest lucru. Sperăm ca ambele ţări, pe baza principiilor respectului reciproc, egalităţii şi neamestecului în treburile interne, să promoveze relaţiile tradiţionale de prietenie, să aprofundeze colaborarea în beneficiul reciproc, să contribuie împreună la construcţia unei comunităţi pentru asigurarea viitorului omenirii, şi să creeze un viitor mai bun pentru relaţiile dintre China şi România.[Suggest to a Friend]
       [Print]