Home Informatii despre Ambasada Activitatile Ambasadei Relatii chino-romane Stiri Informatii de viza Cooperare economica Cooperare stiintifica Cultura Educatie Cunoasterea Chinei
 
   Home > Stiri
Recepţie consacrată aniversării a 85 de ani de la înfiinţarea Armatei Populare Chineze de Eliberare organizată de Ambasada R. P. Chineze în România
2012/09/01

În data de 26 iulie 2012, ataşatul militar al forţelor terestre, maritime şi aeriene al Ambasadei R. P. Chineze în România, colonel superior Kui Yanwei, a organizat la sediul Ambasadei o recepţie, pentru a marca cea de-a 85-a aniversare a înfiinţării Armatei Populare Chineze de Eliberare. La eveniment au participat atât doamna ambasador Huo Yuzhen, cât şi întregul corp diplomatic chinez acreditat la Bucureşti. Printre invitaţii prezenţi s-au numărat Şerban Huluban – secretar de Stat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, general-locotenent Ştefan Dănilă – Şeful Statului Major General, general-locotenent Valeriu Nicuţ – locţiitor pentru operaţii şi instrucţie al Şefului Statului Major General, contraamiral Niculae Vâlsan – locţiitor pentru resurse al Şefului Statului Major General, general-maior Avram Cătănici – Director al Statului Major General, general maior Mircea Savu – locţiitorul Şefului Statului Major al Forţelor terestre, contraamiral de flotilă Cristea Cucoşel – locţiitorul Şefului Statului Major al Forţelor Navale, general maior Niculae Tabarcia – locţiitorul Şefului Statului Major al Forţelor Aeriene, general-locotenent Frunzeti Teodor – rectorul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I", general maior Neculai Bontic – adjunct al Inspectorului General al Jandarmeriei Române, numeroşi reprezentanţi ai cercurilor politice şi economice româneşti, ataşaţi militari străini acreditaţi la Bucureşti, numărul celor prezenţi totalizând peste 150 de persoane.

În discursul ţinut cu această ocazie, ataşatul militar chinez Kui Yanwei, a făcut o scurtă trecere în revistă a parcursului glorios al Armatei Populare Chineze de Eliberare în cei 85 de ani de la înfiinţare, expunând totodată politica de apărare defensivă a Chinei, arătând progresele înregistrate în ultima perioadă în cadrul relaţiilor bilaterale sino-române şi punctând rezultatele importante obţinute de cele două armate în urma schimburilor la nivel înalt, a contactelor între specialişti şi a programelor de formare şi pregătire profesională iniţiate. De asemenea, a exprimat dorinţa părţii chineze de a diversifica schimburile şi cooperările cu forţele armate ale diverselor state ale lumii, inclusiv România, în vederea menţinerii păcii mondiale şi a promovării prosperităţii comune.

La rândul lor, oficialii militari români şi-au manifestat intenţia adâncirii cooperărilor bilaterale sino-române şi au arătat că vizita fregatei Yantai în România este un prilej favorabil şi un bun moment în intensificarea schimburilor şi colaborărilor ce vizează domeniul oferirii de escortă navelor maritime.

Oaspeţii prezenţi la eveniment au sărbătorit într-o atmosferă plină de căldură şi entuziasm cei 85 de ani de realizări şi succese ai Armatei Populare Chineze de Eliberare, apreciind în termeni elogioşi gradul său de dezvoltare, deschiderea şi încrederea care au caracterizat-o dintotdeauna, exprimându-şi totodată încrederea că şi pe viitor va aduce noi contribuţii la menţinerea păcii şi stabilităţii mondiale.

În cadrul recepţiei, cei prezenţi au avut de asemenea ocazia de a viziona filmul „Armata Chinei de azi".[Suggest to a Friend]
       [Print]