Home Informatii despre Ambasada Relatii chino-romane Stiri Informatii de viza Cooperare economica Cooperare stiintifica Cultura Educatie Cunoasterea Chinei
 
   Home > Relatii chino-romane
CONTINUÂND OPERA ÎNAINTAŞILOR ŞI DESCHIZÂND CALEA SPRE VIITOR, SĂ CONSTRUIM ÎMPREUNĂ ZIUA MINUNATA DE MÂINE A PRIETENIEI ŞI COLABORĂRII
2008/05/05

DISCURS ROSTIT ÎN ŞEDINŢA PLENARĂ A SENATULUI ROMÂNIEI Jia Qinglin, Preşedintele Comitetului Naţional al Conferinţei Consultative Politice a Poporului Chinez Stimate Preşedinte al Senatului, Excelenţa Voastră Domnule Nicolae Văcăroiu, Stimaţi Prieteni Senatori, Doamnelor, Domnilor, Prieteni! Sunt extrem de bucuros că în acest anotimp minunat al primăverii armonioase şi priveliştilor luminoase întreprind o vizită oficială în România, cunoscută prin frumoasa metaforă de ,,colţ de rai". Înainte de toate, vă adresez dumneavoastră, celor prezenţi în această sală, şi, prin dumneavoastră, poporului român animat de o caldă prietenie sincere salutări, iar prietenilor români din diverse cercuri, care de-a lungul multor ani s-au dedicat dezinteresat cauzei prieteniei dintre China şi România, le adresez un înalt omagiu! România este o ţară cu un relief pitoresc, cu o istorie veche şi cu o cultură strălucită. Legendarele istorii ale eroilor naţionali Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, care şi-au apărat vetrele şi moşiile strămoşilor, sunt cunoscute în cele patru zări, creaţiile romantice, Luceafărul şi altele, ale poetului naţional Mihail Eminescu se bucură de laude unanime, melodiile populare ca Ciocârlia, Hora sunt larg răspândite. Poporul român - harnic, brav şi înţelept - şi-a adus o importantă contribuţie la civilizaţia europeană şi cea mondială. Prietenia dintre popoarele Chinei şi României curge nestăvilit din vremuri străvechi ca apele Fluviului cel Lung şi Dunării. Acum 300 de ani, un român pe nume Spătarul Milescu a ajuns în China şi a scris o carte Descrierea Chinei, prezentând printre primii străvechea civilizaţie chineză în Europa Centrală şi de Est şi deschizând albia pârâului de început al contactelor sino-române. Mai apoi, în succesiunea istorică a bătăliilor pentru obţinerea independenţei de stat şi construirea unei ţări înfloritoare, cele două popoare s-au legat printr-o prietenie profundă. Noi nu vom uita faptul că, acum 69 de ani, David Iancu şi familia Bucur Clejan - trei medici români - au venit din depărtări în China pentru a sprijini lupta de rezistenţă a poporului chinez împotriva agresiunii japoneze şi au dăruit cauzei eliberării poporului chinez tinereţea şi viaţa atât de preţioase. Noi nu vom uita că acum 59 de ani, la 5 octombrie, atunci când Noua Chină de abia se proclamase, România a stabilit relaţii diplomatice cu China Nouă, fiind al treilea stat care a recunoscut Republica Populară Chineză. Noi nu vom uita că, acum 37 de ani, România, ca stat autor de rezoluţie, a sprijinit restabilirea poziţiei legitime a Republicii Populare Chineze în Organizaţia Naţiunilor Unite. Actele nobile prieteneşti ale poporului român faţă de poporul chinez vor rămâne pentru totdeauna înscrise în cronica relaţiilor dintre cele două ţări. China şi România întreţin relaţii diplomatice de aproape 60 de ani. Cu toate că situaţia internaţională şi stările de lucruri din fiecare dintre cele două ţări au cunoscut transformări foarte mari, totuşi relaţiile dintre cele două ţări s-au dezvoltat în tot acest timp în mod stabil; cele două ţări s-au sprijinit şi s-au ajutat reciproc atât pe plan internaţional, cât şi în construcţia naţională a fiecăreia dintre ele. Cele două state au întreţinut permanent contacte la nivel înalt. În anii din urmă, conducători ai Chinei -- Preşedintele Jiang Zemin, Preşedintele Hu Jintao, şi Preşedintele Adunării Naţionale Populare, Wu Bangguo, au întreprins succesiv vizite în România, iar Preşedinţi, Prim-miniştri şi Preşedinţi ai Senatului şi Camerei Deputaţilor din România au vizitat China. De menţionat în mod special este faptul că, o dată cu vizita în România, în 2004, a Preşedintelui Hu Jintao, relaţiile bilaterale s-au ridicat la nivelul de relaţii de parteneriat amplu de prietenie şi colaborare. Relaţiile dintre China şi România, relaţii de prietenie, schimburi şi colaborare, au drept caracteristici multitudinea nivelurilor, lărgimea domeniilor şi instituţionalizarea mecanismelor; sunt frecvente contactele dintre guvernele, partidele, asociaţiile civice şi autorităţile locale din cele două ţări; colaborarea acoperă fiecare din domeniile economiei şi comerţului, ştiinţei şi tehnicii, învăţământului, culturii, ocrotirii sănătăţii, protejării mediului, turismului şi se adânceşte neîncetat. În 2007, valoarea comerţului bilateral dintre China şi România a atins 2,36 miliarde dolari americani; România a devenit deja al patrulea partener comercial al Chinei în Europa Centrală şi de Est. Oraşele prietene din cele două ţări se ridică la 22 de perechi. China a învestit în România 300 milioane de dolari americani, iar numărul societăţilor cu capital chinez se ridică la 9.000. În prezent, China şi România au devenit buni parteneri ce colaborează în toate planurile şi direcţiile, cele două popoare au devenit prieteni buni pentru orice vreme, iar relaţiile sino-române au devenit un bun exemplu de relaţii între state. Ca urmare a intrării României în Uniunea Europeană şi a aprofundării continue a politicii Chinei de reformă şi deschidere, relaţiile sino-române se află în faţa unor noi oportunităţi de dezvoltare. Sarcina comună ce ne stă în faţă este aceea de a asigura continuitatea dintre ceea ce a fost şi ceea ce va veni, să continuăm opera înaintaşilor şi să deschidem calea spre viitor, să creem necontenit progrese în evoluţia parteneriatului amplu de prietenie şi colaborare dintre China şi România, spre a aduce şi mai mari beneficii Chinei şi României, popoarelor chinez şi român. Pentru aceasta, eu propun ca ambele părţi să-şi concentreze eforturile asupra următoarelor patru obiective: 1. SĂ ÎNTĂRIM ÎNCREDEREA POLITICĂ RECIPROCĂ. Cele două părţi trebuie să continue să se respecte reciproc, să se trateze de la egal la egal, să nu se amestece în treburile interne ale celeilalte, să fie atente la interesele şi preocupările fiecăreia. Se impune a menţine contactele de stat la nivel înalt, a intensifica schimburile şi colaborarea dintre guverne, forurile legislative şi partidele politice, a promova cunoaşterea mutuală şi a adânci prietenia şi încrederea reciprocă, a întări temeinic baza politică a dezvoltării durabile a relaţiilor bilaterale. 2. SĂ LĂRGIM COLABORAREA ECONOMICĂ ŞI COMERCIALĂ. Se impune ca cele două părţi să extindă colaborarea în domeniile comerţului şi investiţiilor, conform principiului avantajului comparativ, să beneficiem în mod egal de profituri. Să continuăm să punem în valoare rolul de îndrumător macro al mecanismului Comisiei Economice Mixte a celor două state, să încurajăm şi să sprijinim cercurile de întreprinzători din cele două ţări să intensifice contactele dintre ele, pentru ca împreună să exploreze noi căi şi noi modalităţi de extindere a colaborării. Noi sprijinim întreprinderile părţii chineze să investească în România, să participe la construirea infrastructurii în România, după cum salutăm companiile şi întreprinderile româneşti să participe la marea acţiune de valorificare a Vestului Chinei şi la revigorarea Nord-Estului şi a altor vechi baze industriale ale Chinei. Sperăm ca România să caute noi puncte luminoase ale colaborării bilaterale, servindu-se de momentul prielnic al participării la Expoziţia Mondială de la Shanghai din 2010. 3. SĂ ADÂNCIM SCHIMBURILE UMANE. Să continuăm să adâncim schimburile şi colaborarea dintre cele două ţări în domeniile culturii, ştiinţei şi tehnicii, învăţământului, sportului, ocrotirii sănătăţii şi turismului, să îmbogăţim neîncetat conţinutul relaţiilor bilaterale. Sperăm ca organizaţiile de tineret din cele două ţări să iniţieze diferite activităţi spre a crea tinerilor din cele două ţări şi mai multe prilejuri de realizare. Să facem un pas înainte în lărgirea schimburilor dintre societăţile civile şi autorităţile locale din cele două ţări, să consolidăm temelia prieteniei sino-române, să fortificăm vigoarea dezvoltării relaţiilor bilaterale. Dorim ca ambele părţi să pregătească activ şi să sărbătorească solemn a 60-a aniversare a stabilirii relaţiilor diplomatice dintre cele două ţări. 4. SĂ ÎNTĂRIM COORDONAREA PE ARENA INTERNAŢIONALĂ. Să continuăm să întărim coordonarea şi conlucrarea celor două ţări pe plan internaţional, să ne concentrăm împreună forţele în vederea construirii unui sistem internaţional multilateral echitabil, drept şi întemeiat pe norme, în care Organizaţia Naţiunilor Unite să joace rolul central. Partea chineză este dispusă să intensifice dialogul şi colaborarea cu Partea română în domeniile reformei Organizaţiei Naţiunilor Unite, energiei, protejării mediului, schimbării climatului, combaterii terorismului şi criminalităţii organizate transfrontaliere. Sunt profund convins că, prin eforturile comune ale ambelor părţi, relaţiile dintre China şi România bazate pe o prietenie tradiţională vor păşi neapărat în întâmpinarea unei zile de mâine şi mai strălucite. Doamnelor, Domnilor, Prieteni! În acest an se împlinesc 30 de ani de la lansarea în China a reformei şi deschiderii. De 30 de ani, poporul chinez, animat de un spirit întreprinzător fără precedent şi antrenat în valurile tumultuoase ale practicii înnoitoare, promovează sârguincios politica de reformă şi deschidere şi opera de construcţie socialistă, determinând China să realizeze cu succes măreaţa cotitură istorică de la sistemul economiei planificate puternic centralizate la sistemul economiei socialiste de piaţă plin de vitalitate, de la închistare sau semi-închistare la o deschidere spre toate direcţiile. Înfăţişarea Chinei a înregistrat o transformare istorică. De 30 de ani încoace, perseverând constant în orientarea ce plasează construcţia economică în centrul preocupărilor, am realizat o remarcabilă creştere a puterii economice. Din 1978 până în 2007, valoarea globală a producţiei interne a Chinei a crescut de la 216,5 miliarde dolari americani la 3.280 miliarde dolari americani, înregistrând o creştere medie anuală de 9,8%, iar produsul economic global realizând un salt pe poziţia a patra în lume. Valoarea globală a importului şi exportului a crescut de la 20,6 miliarde dolari americani la 2.170 miliarde dolari americani, China devenind a treia entitate comercială a lumii. Rezervele de valută au crescut de la 167 milioane dolari americani la 1.530 miliarde dolari americani, plasând China pe locul întâi în lume. China, care deţine mai puţin de 10% din suprafaţa arabilă a lumii, a rezolvat cu succes problema hranei a peste 20% din populaţia lumii. Se succed frecvent veştile îmbucurătoare de pe marile şantiere ca Barajul de la Cele Trei Chei, Calea Ferată Qinghai-Tibet, Conducta de Gaze din Vest în Est, Transportul de Electricitate din Vest în Est, Reţeaua de Alimentare cu Apă din Sud spre Nord; au fost realizate cu succes zborurile navelor cosmice cu oameni la bord şi prima lansare a unei sonde de explorare circum-lunare. Dezvoltarea Chinei nu este benefică doar pentru poporul chinez, de aici decurg beneficii şi pentru popoarele lumii. De 30 de ani încoace, perseverând constant în mersul pe calea dezvoltării politice proprii socialismului cu specific chinez, am asigurat populaţiei largi exercitarea eficace a drepturilor democratice de a fi stăpân în casa sa. Noi susţinem unitatea organică dintre conducerea de către Partid, statutul poporului de stăpân în casa sa şi guvernarea în temeiul legilor; susţinem şi perfecţionăm sistemul adunărilor reprezentative ale poporului, sistemul colaborării şi consultării politice între mai multe partide politice sub conducerea Partidului Comunist Chinez, sistemul autonomiei teritoriale etnice şi sistemul autonomiei locale a maselor; promovăm necontenit auto-perfecţionarea şi dezvoltarea sistemului politic al socialismului. Noi ne-am angajat în întărirea sistemului legalităţii socialiste; sistemul legislativ propriu socialismului cu specific chinez, ce are drept nucleu Constituţia ţării, s-a format deja în structura sa primară; principalele laturi ale vieţii politice, economice şi sociale dispun deja sub aspectele fundamentale de legi pe care se pot baza; drepturile cetăţeneşti, drepturile politice şi libertăţile fundamentale ale poporului chinez sunt protejate şi garantate de lege; situaţia politică caracterizată prin democraţie şi unitate, vigoare şi dinamism, stabilitate şi armonie se consolidează şi se dezvoltă pas cu pas. Sistemul politic democratic propriu socialismului chinez pune în evidenţă o mare vitalitate a acestuia. De 30 de ani încoace, perseverând constant în intensificarea construcţiei culturale, am îmbogăţit viaţa spirituală şi culturală a poporului. Concomitent cu întărirea construcţiei civilizaţiei materiale, noi intensificăm construcţia civilizaţiei spirituale, dezvoltăm prin mari eforturi activităţile culturale şi instituțiile creatoare de cultură, dând satisfacţie necontenit cerinţelor spirituale şi culturale crescânde ale maselor populare. Noi preluăm strălucita cultură tradiţională a naţiunii chineze, întărim protecţia şi folosirea moştenirii culturale, dăm amploare spiritului naţional ce are drept nucleu patriotismul şi spiritului epocii ce are drept nucleu reforma şi inovaţia, sporim necontenit forţa de coeziune a naţiunii chineze. Intensificăm prin mari eforturi schimburile culturale cu străinătatea, asimilăm şi ne raportăm în mod activ la roadele culturale de valoare ale altor ţări, determinăm cultura chineză să iasă în lume. Olimpiada tradiţională şi Olimpiada sportivilor cu disabilităţi ce vor avea loc curând la Beijing vor arăta lumii străvechea istorie şi strălucita cultură ale naţiunii chineze (zhonghua), vor arăta profilul spiritual al poporului chinez care aspiră spre înălţimi. De 30 de ani încoace, perseverând constant în asigurarea şi îmbunătăţirea vieţii populaţiei, am ridicat nivelul de trai al poporului chinez. Din 1978 până în 2007, veniturile de care dispunea populaţia urbană au crescut de la 343 yuani la 13.786 yuani, veniturile medii nete ale ţăranilor au crescut de la 134 yuani la 4.140 yuani. Învăţământul obligatoriu de nouă ani este în esenţă generalizat, analfabetismul din rândurile adulţilor este în linii mari eliminat, au fost în întregime exceptaţi de la plata diverselor taxe şi costuri de şcolarizare elevii din mediul rural aflaţi în stadiul învăţământului obligatoriu, numărul global al studenţilor care frecventează cursurile în diverse unităţi de învăţământ superior depăşeşte 27.000.000, coeficientul de promovare în învăţământul superior a atins 23%. Cadrul sistemului asigurărilor sociale se află în faza incipientă de constituire, asistenţa medicală, asigurarea locurilor de muncă şi alte probleme ce ţin de viaţa populaţiei sunt pe cale să-şi găsească treptat rezolvarea. În anii din urmă, în mediul urban au fost angajaţi în câmpul muncii mai mult de 10 milioane oameni în medie pe an. Populaţia săracă de la sate a scăzut de la 250 milioane în 1978 la aproximativ 15 milioane în 2007. Traiul populaţiei a înregistrat saltul istoric de la lipsurile de mâncare şi îmbrăcăminte la o viaţă în general decentă. Concomitent cu înregistrarea realizărilor, noi ne dăm seama, de asemenea, cu luciditate că Republica Populară Chineză continuă să fie cea mai mare ţară în curs de dezvoltare din lume, având o populaţie numeroasă, o bază de pornire slabă şi o dezvoltare foarte ne-echilibrată. China trebuie să mai parcurgă un drum lung, pe care este necesar ca generaţie după generaţie de-a lungul multor ani să trudească din greu spre a înfăptui în linii mari bună-starea, pentru a face ca întregul popor chinez să se bucure în comun de prosperitate, astfel ca cele 1.300 de milioane de oameni să ducă o viaţă fericită. Dezvoltarea rapidă a Chinei din ultimii 30 de ani s-a bizuit pe reformă şi deschidere. Dezvoltarea în viitor a Chinei trebuie să se bazeze de asemenea pe reformă şi deschidere. Luând drept punct de pornire aniversarea a 30 de ani de la lansarea reformei şi deschiderii, vom transpune în profunzime în viaţă concepţia despre dezvoltarea ştiinţifică, vom păşi înainte, fără vreo abatere, pe drumul măreţ al reformei şi deschiderii, vom continua să milităm pentru construirea societăţii bunăstării decente şi, apoi mai departe, pentru realizarea în linii mari a bună-stării. Doamnelor, Domnilor, Prieteni! Astăzi lumea se află în procesul unor mari prefaceri, al unor mari reaşezări. Pacea şi dezvoltarea continuă să fie principalele teme ale epocii; obţinerea păcii, înfăptuirea dezvoltării, promovarea cooperării au devenit curentele majore ale epocii. În situaţia mondială de astăzi, în care drumul lumii spre multipolaritate este ireversibil, globalizarea economiei se dezvoltă în adâncime, revoluţia ştiinţei şi tehnicii avansează rapid, perspectivele şi destinul Chinei sunt legate laolaltă din ce în ce mai strâns cu perspectivele şi destinul lumii. China este un stat care iubeşte cu ardoare pacea. Naţiunea chineză a preţuit dintotdeauna mai mult ca orice pacea, de-a lungul istoriei a considerat ceea ce cei din bătrâni au descris drept ,,toate ţările s-au bucurat împreună de linişte" şi ,,pacea domnea deplin sub bolta cerească" ca fiind tărâmurile ideale cele mai nobile. În epoca modernă, poporul chinez a îndurat îndeajuns oprimările şi umilinţele impuse de puterile străine şi, trecând prin îndelungate tulburări şi războaie, îşi dă seama cu atât mai mult cât preţuieşte pacea. Noi vom păşi şi în viitor, fără a şovăi vreodată, pe calea dezvoltării paşnice, vom respecta dreptul popoarelor de a-şi alege ele însele drumul dezvoltării, nu ne vom amesteca în treburile interne ale altor state, nu vom impune altora propria noastră voinţă, ne vom îndrepta eforturile spre rezolvarea paşnică a litigiilor internaţionale, vom promova o politică de apărare defensivă, nu vom practica niciodată hegemonismul, nu vom recurge niciodată la expansiune. China este şi va fi o forţă fermă în apărarea păcii în lume. China este o ţară ce preţuieşte principiile beneficiului reciproc şi avantajelor egale. Noi vom promova cu consecvenţă, fără vreo abatere, strategia proprie politicii de deschidere care presupune avantaje egale şi câştiguri reciproce, vom persevera în extinderea accesului pe pieţe conform normelor general valabile privind comerţul internaţional şi, concomitent cu realizarea dezvoltării ţării noastre, vom avea în vedere interesele legitime ale partenerilor, cu deosebire ale ţărilor în curs de dezvoltare, vom sprijini comunitatea internaţională să ajute ţările în curs de dezvoltare să-şi fortifice capacitatea proprie de dezvoltare, să îmbunătăţească traiul populaţiei, vom sprijini perfecţionarea sistemelor comercial şi financiar internaţionale, promovarea liberalizării şi facilitării comerţului şi investiţiilor, vom sprijini ţările lumii ca împreună să prevenim riscurile financiare şi să protejăm siguranţa energiei, vom persevera în reglementarea corespunzătoare a fricţiunilor economico-comerciale prin consultări şi cooperare, vom determina ţările lumii ca în comun să ne bucurăm de oportunităţile de dezvoltare, ca împreună să facem faţă diferitelor provocări. China este o ţară ce năzuieşte ca omul să trăiască în armonie cu natura. Terra este grădina noastră comună pe care se bizuie însăşi existenţa omenirii; intensificarea protecţiei mediului ambiant, reacţia la schimbările climatice reprezintă responsabilitatea comună a statelor lumii. Noi vom persevera fără vreo abatere în promovarea civilizaţiei ecologice; plasăm construirea unei comunităţi ce economiseşte resursele, ce este prietenă cu mediul ambiant, pe o poziţie de frunte în strategia industrializării şi atingerii bună-stării; intensificăm descoperirea şi extinderea tehnicilor ce economisesc energia, tehnicilor ce protejează mediul ambiant, tehnicilor ce regenerează energia; reducem emisiile de gaze cu efecte de seră, întărim protecţia ecosistemului, încurajăm cooperarea internaţională ce vizează domeniile mediului şi schimbărilor climatice; încurajăm realizarea unei dezvoltări a omenirii care să continue în veci. Doamnelor, Domnilor, Prieteni! În România există o zicală: ,,Dacă dorim să avem mai multe flori de trandafiri, trebuie să plantăm şi mai mulţi butaşi de trandafiri". Aruncând o privire în trecut, butaşii prieteniei sino-române plantaţi şi îngrijiţi cu migală de conducătorii şi popoarele celor două ţări şi-au înfipt adânc rădăcinile şi îşi etalează bogatele coronamente, dând roade după roade. Aruncând o privire spre viitor, prietenia şi colaborarea dintre China şi România vor genera neapărat din nou şi din nou vitalitate şi vigoare, mergând în întâmpinarea unui orizont şi mai frumos. Haideţi să ne dăm mîinile şi împreună, neobosiţi, să depunem eforturi pentru consolidarea şi întărirea prieteniei tradiţionale dintre China şi România, să adâncim şi să dezvoltăm colaborarea multilaterală sino-română, să promovăm nobila cauză a păcii şi dezvoltării omenirii! Vă mulţumesc tuturor.


[Suggest to a Friend]
       [Print]