Home Informatii despre Ambasada Relatii chino-romane Stiri Informatii de viza Cooperare economica Cooperare stiintifica Cultura Educatie Cunoasterea Chinei
 
   Home > Relatii chino-romane
Activitatea diplomatică plină de vitalitate (2003/12/5)
2004/02/16


În ziua de întîi octombrie 1949,preşedintele Mao Zedong a declarat de la tribuna oficială din piaţa Tianmen din Beijing înfiinţarea guvernului central al R.P.Chineze, ceea ce a pus capăt agresiunii şi asupririi indurate timp îndelungat de naţiunea chineză . De atunci,China s-a impus în arena internaţională, promovînd cu consecvenţă o politică externă independentă şi de pace. China dezvoltă relaţii de prietenie cu alte ţări pe baza respectului faţă de suveranitatea de stat, a neagresiunii,neamestecului în treburile interne, a egalităţii , avantajului reciproc şi coexistenţei paşnice. Pînă acum, China a stabilit relaţii diplomatice cu 163 de ţări ale lumii.

In lumea de astăzi, pacea şi dezvoltarea reprezintă obiectivele principale ale epocii noastre. Aceasta este opinia conducerii chineze asupra situaţiei mondiale.Pe baza acestei analize juste, China se pronunţă pe plan internaţional în favoarea apărării intereselor fundamentale ale poporului chinez şi tutror popoarelor lumii. China consideră de asemenea că toate ţările , indiferent că sînt mari sau mici, puternice sau slabe, trebuie să fie egale, că diferitele ţări ale lumii trebuie să acţioneze împreună pentru făurirea unei noi ordini politice şi economice internaţionale echitabile şi raţionale. China se pronunţă ferm şi consecvent împotriva hegemonismului şi a politicii de forţă şi pentru înlocuirea confruntărilor cu dialogul în rezolvarea litigiilor internaţionale, se opune recurgerii la forţă sau la ameninţarea cu forţa. China consideră că globalizarea trebuie să fie benefică tuturor ţărilor, că ţările dezvoltate trebuie să poarte o şi mai mare responsabilitate faţă de lichidarea sărăciei şi îmbunătăţirea condiţiilor mediului. China s-a opus dintodeauna terorismului şi a declarat în repetate rînduri că doreşte să acţioneze alături de alte ţări pentru a duce o luptă fermă împotriva terorismului internaţional.

China este unul din cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite şi singura ţară în curs de dezvoltare din rîndul acestora. De-a lungul anilor, în cadrul O.N.U. China a jucat un rol deosebit în promovarea păcii mondiale.

China este cea mai mare ţară în curs de dezvoltare,acţionînd de-a lungul anilor penru întărirea solidarităţii şi cooperării cu celelalte ţări în curs de dezvoltare. China este una din ţările care se învecinează cu cele mai multe ţări din lume şi doreşte să stabilească şi să dezvolte relaţii de bună vecinătate cu ţările limitrofe, desfăşurînd activităţi diplomatice pragmatice şi dinamice. La sfîrşitul secolului 20, China a stabilit relaţii de încredere reciprocă şi parteneriat cu ASEAN-ul, semnînd în mod separat cu fiecare ţară membră a acestei organizaţii un acord-cadru privind intensificarea cooperării bilaterale.

În anul 2001, China a ajuns la un consens cu ASEAN-ul privind crearea în următorii lO ani a zonei comerciale libere. China a înfiinţat împreună cu Rusia, Kazahstan,Kirghizstan,Tadjikistan şi Uzbekistan Organizaţia de Cooperare de la Shanghai,care joacă un rol tot mai important în apărarea securităţii şi promovarea dezvoltării regionale.Astfel, China a devenit un factor de pace şi stabilitate în zonă.

Concomitent, China acţionează cu perseverenţă pentru îmbunătăţirea relaţiilor de prietenie şi colaborare cu Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană şi Japonia. Preşedintele american George.W.Bush a vizitat în februarie China. Cele două părţi au ajuns la un consens privind dezvoltarea relaţiilor constructive de prietenie şi colaborare . S-a stabilit cadrul relaţiilor dintre China şi Rusia, China şi Japonia şi China şi Europa pentru noi secole .Relaţiile Chinei cu ţările mari menţin în general o tendinţă bună de dezvoltare .

In mesajul pe care l-a transmis cu prilejul Anului Nou 2OO2 prin intermediul postului de Radio China Internaţional către prietenii din diferite ţări ale lumii, preşedintele Jiang Zemin a declarat că poporul chinez iubeşte pacea şi că dezvoltarea Chinei are nevoie de pace. China va promova în continuare politica externă independentă de pace, acţionînd neobosit alături de popoarele altor ţări pentru instituirea unei noi ordini politice şi economice internaţionale echitabile şi raţionale, pentru făurirea unei lumi a păcii şi dezvoltării.
[Suggest to a Friend]
       [Print]